phone 055-3003591, 055-2250662

email info@scm.az

Anbar və Ehtiyatların İdarə Edilməsi və Planlaması

Business Management School sil-silə olaraq Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi Təlimləri təşkil edir. Təlimlərdə Təchizat Zəncirinin 4 əsas hissəsi,
   1.Təchizat Sistemi- Satınalma modulu
   2.Tender və Müqavilələr modulu
   3.Logistika ( Gömrük ) modulu
   4.Anbar Ehtiyyatlarının İdarə Edilməsi modulu

    Hər bir modul ayrı ayrılıqda tək konsept olaraq tədris olunur. Lakin bu tək konsept təlimlər korporativ sifariş əsasında təşkil edilir.
Həmçinin Anbar Ehtiiyatlarının İdarə Edilməsi ayrıca bir mövzu olaraq əhəmiyyət kəsb edir. Bir çox şirkətlərdə Anbarın idarə edilməsi, optimallaşdırılması problemli mövzulardan biridir. Bu üzdən, biz həmin şirkətin problemlərini, problemlərin həlli istiqamətində tələbləri öyrənərək onlara bu yöndə təlim konsepti yaza bilərik. Yəni təlimin konsepti və müddəti hər şirkətə görə dəyişə bilər.
Anbarın İdarə Edilməsi üzrə ümumi konseptimiz aşağıdakı kimidir.

 1. Xarici anbarlardan video çarxlar və şəkillər 
 2. Anbar və avadanlığın növləri
 3. Inventar növü
 4. Anbar sahəsində abreviatura və terminlər
 5. Anbarda ümumi problemlər
 6. Azərbaycan Anbarda ümumi problemlər
 7. Sifariş üsulları
 8. Anbarda standart qaydalar
 9. Anbarda gündəlik əməliyyatlar
 10. Səmərəli Anbardar üçün sadə qaydalar
 11. RFP yaxud MR
 12. Sifarişin yaradılması
 13. Ehtiyatlar səviyyəsinə təsir edən əsas faktorlar
 14. Sifarişin dəyəri
 15. Zərərin növləri
 16. Qənaətcil Sifarişin sayı  
 17. İşçinin əhvalı
 18. Adi xətalar
 19. Səhvlərdən yayınmaq üçün  müxtəlif faktorlar
 20. ABC prinsipləri
 21. İnventarın ixtisar bəndləri
 22. Mənfi balans
 23. Level of Control
 24. Anbar üçün Əsas İcra Göstəricisi (KPİ)
 25. Anbarda Təhlükəsizlik qaydaları
 26. Əsas istifadə olunan sənədlər
 27. Fırıldağ, oğurluq, dələduzluq - qabağlayıcı tədbirlər 
 28. Praktiki Məsələ

Təlimin qiyməti korporativ tələbin forması əsasında formalaşır.

Təlimin cədvəli sifarişçinin tələbinə əsasən formalaşır.

1.Anbarın və ehtiyyatların səmərəli təşkil edilməsi yolları
2.Müəssisələrdə optimal sifariş miqdarının təyini və onun əhəmiyyəti
2.Anbarlarda əsas effektivlik göstəriciləri və onlara nəzarət edilməsi (KPİ)
3.Anvarda boşluqların( oğurluq və fırıldaqçılıq halları) aşkar edilməsi və onlara qarşı tədbirlərin hazırlanması