phone 055-3003591, 055-2250662

email info@scm.az

Logistika və Gömrük Proseslərinin İdarə Edilməsi

Business Management School sil-silə olaraq Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi Təlimləri təşkil edir. Təlimlərdə Təchizat Zəncirinin 4 əsas hissəsi,
  1) Təchizat Sistemi- Satınalma modulu
  2) Tender və Müqavilələr modulu
  3) Logistika ( Gömrük ) modulu
  4) Anbar Ehtiyyatlarının İdarə Edilməsi modulu

   Hər bir modul ayrı ayrılıqda tək konsept olaraq tədris olunur. Lakin bu tək konsept təlimlər korporativ sifariş əsasında təşkil edilir.
Həmçinin Logistika və Gömrük Proseslərinin İdarə Edilməsi Təlimi ayrıca bir mövzu olaraq əhəmiyyət kəsb edir. Bir çox şirkətlərdə Logstikann idarə edilməsi, optimallaşdırılması problemli mövzulardan biridir.Həmçinin Gömrük xidmətləri, gömrük rəsmiləşdirilməsi, elektron bəyəmnamələrin doldurulması və bu sahədə kadr çatışmazlığının olması böyük problemdir. Bu üzdən, biz həmin şirkətin problemlərini, problemlərin həlli istiqamətində tələbləri öyrənərək onlara bu yöndə təlim konsepti yaza bilərik. Yəni təlimin konsepti və müddəti hər şirkətə görə dəyişə bilər.
Logistika və Gömrük Proseslərinin İdarə Edilməsi üzrə ümumi konseptimiz aşağıdakı kimidir.

Çatdırılma və nəqliyyat logistikası/ Gömrük Qanunvericiliyi

1. Azərbaycan Respublikasının və dünya logistika xəritəsi
2. Çatdırılma və nəqliyyat logistikasının əsas iştirakçıları (asosiasiyalar, ekspeditorlar, daşıyıcılar, agentlər)
3. Daşınmaların növləri  (onların xüsusiyyətləri, üstünlüklər və mənfi cəhətlər, konsolidasiyalar, daşınmalarda qənaətli və səmərəli istifadə, tövsiyələr və praktiki məsləhətlər)          
4. İncoterms, növləri və istifadə olunması qaydaları
5. Beynəlxalq yük daşınmaların qaydaları. Daşınmalarda tələb olunan sənədlər və onların doldurma qaydaları
6. Beynəlxalq yük daşınmalarında yüklərin klassifikasiyası
7. Beynəlxalq yük daşınma prosesində tərəflərin daha operativ və peşəkar  işləməsinin təmin edilməsi yolları
8. Gömrük qanunvericiliyi
9. Gömrük orqanların fəaliyyəti və gömrük nəzarəti
10. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə daxil olan strukturlar 
11. Gömrük prosedurları və xüsusi gömrük prosedurları
12. Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturasının sinifləşməsi və eyniləşdirilməsi
13. Gömrük tarifi və rüsumları, Malların gömrük dəyərin formalaşması,
14. Gömrük ödənişləri, gömrük borcunun hesablanması
15. Gömrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük nümayəndəliyi və broker xidmətləri
16. Gömrük rəsmiləşdirilməsinə tələb olunan bütün sənədlər
17. Bəyanetmə və elektron bəyənetmə, gömrük bəyannamələrinin doldurulma qaydaları 
18. Gömrük ekspertizası; Nəzərətdə olan mallar
19. Praktiki məsələ

Təlimin qiyməti korporativ tələbin forması əsasında formalaşır.

Təlimin cədvəli sifarişçinin tələbinə əsasən formalaşır.


Transport "Incoterm"lərin öyrənilməsi
Logistik planlaşdırılma ve nəqliyyatın idarə olunması (Logistik menecement)
Dəniz Limanlarının önəminin öyrənilməsi
Nəqliyyat infrastrukturlarının təchizat zəncirinə təsiri.
Gömrük Qanunvericiliyi,Gömrük Orqanlarının fəaliyyəti və Gömrük nəzarəti
Gömrük əməliyyatlarının səmərəli təşkili və idarə edilməsi