phone 055-3003591, 055-2250662

email info@scm.az

MS Project əsaslı Layihələrin Planlaşdırılması

"Business Management School" MMC-nin ən böyük təlim qollarından biri olan "Supply Chain Management" MMC  "MS Project əsaslı Layihələrin Planlaşdırılması"   təliminə start verir. 

 • Layihə haqqında ilkin anlayışlar
 • Layihələrdə üçlü məhdudiyyət anlayışı 
 • Layihənin həyat dövrü
 • İş Bölgü Strukturu (WBS) 
 • Təxminlərin hesablanması texnikaları 
 • Layihə işlərinin müddətlərinin təxmin edilməsi 
 • Layihənin şəbəkə diaqramı 
 • Kritik yol metodu – CPM 
 • Xərclərin təxmini və büdcə planlaşdırması 
 • MS PROJECT ümumi təqdimat
 • Təqvim planının hazırlanması
 • Fəaliyyət planının tərtibi 
 • Fəaliyytlər arasında əlaqələrin qurulması
 • Mütəmadi fəaliyyətlərin daxil olunması
 • Gantt qrafiki tərtibi
 • Kritik fəaliyyətlərin təyini
 • Layihənin ümumi zaman qrafiki
 • Resursların planlaması
 • Xərclərin hesablanması
 • Resursların xərc planının hazırlanması
 • Resursların layihə boyunca sayının tənzimlənməsi
 • Artıq yüklənmələrin təyini və təkrar planlanması

 • Resursların təyin olunması
 • Layihə statistik təhlili
 • Layihə baza planının hazırlanması
 • Layihənin monitorinqi / EV analizi
 • Layihə hesabatlarının hazırlanması
 • Hesabatların digər proqramlara eksport edilməsi

Təlimin ödənişi: 800 AZN 


Eyni şirkətdən 2 nəfər iştirak edərsə 5 %, 3 nəfər və daha çox iştirak edərsə 10% endirim tətbiq edilir.

Ödənişə daxildir:

- Təlim sınaq/imtahan paketi

- Dərs vəsaitləri (elektron kitablar, metodik kompleks çap vəsaitləri)

- Sertifikat, 

Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də  və imtahanda iştirak edən  hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır.

Təlimin sonunda ümumi yekun imtahan təşkil edirləcək. 75 balı keçən şəxslər Müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edəcəklər.