phone 055-3003591, 055-2250662

email info@scm.az

Müqavilələrin İdarə Edilməsi və Beynəlxaql satınalmalar

Business Management School MMC olaraq Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi Təlim Layihəsi çərçivəsində yeni "Müqavilələrin İdarə Edilməsi və Beynəlxalq satınalmalar" təlim proqramının 1-ci sessiyasına qeydiyyatları açıq elan edirik.

Bu təlimdə kimlər iştirak edə bilər?


 • Dövlət və ya özəl, beynəlxalq və ya yerli layihə / planlama sektorlarında çalışan satınalma, müqavilə idarəçiliyi ilə birbaşa və bilavasitə məşğul olan məsul şəxslər -texniki mütəxəssislər,
 • Layihə koordinatorları, layihə menecerləri və köməkçiləri, 
 • İnkişaf və planlaşdırma sektorunun məsul nümayəndələri, 
 • Satınalma, maliyyə menecerləri və s. 


Bu təlimdə nələr öyrədilir?


Bu təlim malların, işlərin və xidmətlərin satınalınması zamanı bağlanmış müqavilələrin öyrənilməsi, texniki və maliyyə risklərin idarəedilməsi funksiyalarının planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, müqavilələrin uğurla tamamlanması üzrə təcrübənin bölüşdürülməsinə xidmət edir. Təlim mallar, əqli və qeyri-məsləhət ximətləri və işlər üzrə imzalanmış müxtəlif növ müqavilələrdə "məqsəd", "keyfiyyət", "vaxt", "effektivlik", “səmərəlilik”, “ədalət” və s. mühim prinsiplər birgə nəzərə alınmaqla düzgün müqavilə planlaması həyata keçirmə haqda bilikləri aşılayır. Pul və dəyər, planlama və nailiyyət, davamlı nəticələr əldə etmək üçün ən yaxşı yerli və beynəlxalq təcrübəyə uyğun müqavilə idarəçiliyində istifadə olunan təcrübə və biliklər müzakirə edilir. 

Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə tanışlıq, ölkə və ümumdünya səviyyəsində ayrılmış kreditlər haqqında anlayış, beynəlxalq arenaya açıq tenderlər haqqında xəbərdar olma və iştirak imkanları, tenderlərin idarə olunması mexanizmi, həmçinin beynəlxalq tenderlər nəticəsində imzalanmş müqavilələrin idarəçiliyi, risk bölgüsü, ödəniş mexanizmi, monitoring və qiymətləndirmə sayəsində təcrübə və bilikləri özündə birləşdirir. 

1-ci modul: Müqavilələrin İdarə Edilməsi (16 saat)


Giriş – Müqavilələrin növü, Satınlmalar zamanı müqavilələrin hazırlanması, satınalmadan müqavilə idarəçiliyinə keçid 

 • Auditoriya ilə tanışlıq, auditoriyanın bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, auditoriyanın bu təlimdən əldə etmək istədikləri biliklər
 • Ümumi təlim konseptinə giriş, satınalmalar zamanı müqavilələrin planlaması, müqavilələrin növləri, maliyyə idarəçiliyi 
 • Satınalmadan müqaviləyə keçən yol,
 • Sual-cavab, biliklərin bərkidilməsi 


Müqavilə Tərəfləri, risklərin idarə edilməsi 

 • Auditoriya ilə mövzu ətrafında müzakirə
 • Müxtəlif növ müqavilələrdə müqavilə tərəfləri
 • Müxtəlif növ Müqavilələrdə risklərin idarə edilməsi 
 • Sual-cavab, biliklərin bərkidilməsi


Malların satın alınmasında müqavilələrin idarə edilməsi 

 • Auditoriya ilə mövzu ətrafında müzakirə 
 • Malların satınalınması diqqət edilməli məqamlar (texniki, maliyyə və s) 
 • Malların satınalınması zamanı risklərin dəyərləndirmləsi və onların idarə edilməsi
 • Malların satın alınması zamanı beynəlxalq təcrübəyə istinadlar, monitoring və qiymətləndirmə
 • Sual-cavab, biliklərin bərkidilməsi 


İşlərin/qeyri-əqli xidmətlərin satın alınmasında müqavilələrin idarə edilməsi 

 • Auditoriya ilə mövzu ətrafında müzakirə
 • İşlərin satınalınmasının planlanması, müvafiq sənədlər, diqqət edilməli məqamlar 
 • İşlər və qeyri-əqli xidmətlərin satın alınması -dünya təcrübəsi (FİDİC müqavilələr, Tikintiyə nəzarət Məsləhət qrupu, Müəllif nəzarəti və s) və Azərbaycan praktikası 
 • İşlər və qeyri-əqli xidmətlərin satın alınması zamanı risklərin dəyərləndirmləsi (texniki, maliyyə və s) və onların idarə edilməsi 
 • Satınalmadan müqaviləyə keçid 
 • Müqavilə növləri, Müqavilə tərəfləri, müqavilə icrası və icrayə nəzarət mexanizmi
 • İşlərin təhvili mərhələləri, monitoring və qiymətləndirmə 
 • Sual-cavab, biliklərin bərkidilməsi 


Məsləhət xidmətlərin satın alınmasında müqavilələrin idarə edilməsi

 • Auditoriya ilə mövzu ətrafında müzakirə 
 • Məsləhət xidmətlərinin satınalınmasının planlanması, müvafiq sənədlər, diqqət edilməli məqamlar 
 • Əqli xidmətlərin satın alınması -dünya təcrübəsi (Müxtəlif növ müqavilələr, İşə müzd və xavta müzd Müqavilə növləri, Tikintiyə nəzarət Məsləhət qrupu, Müəllif nəzarəti və s) və Azərbaycan praktikası ilə qarşılaşdırma 
 • Əqli xidmətlərin satın alınması zamanı risklərin dəyərləndirmləsi (texniki, maliyyə və s) və onların idarə edilməsi
 • Satınalmadan müqaviləyə keçid 
 • Müqavilə növləri, Müqavilə tərəfləri, müqavilə icrası və icrayə nəzarət mexanizmi
 • Xidmətlərin təhvili mərhələləri, monitoring və qiymətləndirmə 
 • Sual-cavab, biliklərin bərkidilməsi


İnformasiya texnologiyaları sahəsində (işlər, mallar, xidmətlər) müqavilələrin idarə edilməsi 

 • Auditoriya ilə mövzu ətrafında müzakirə 
 • İT satınalması spesifikliyi, Satınalınmaların planlanması, müvafiq sənədlər, diqqət edilməli məqamlar 
 • İT satınalmasında dünya təcrübəsi və Azərbaycan praktikası ilə qarşılaşdırma
 • İT sahəsində, mallar, işlər və xidmətlərin satın alınması zamanı Müqavilə tərəfləri, risklərin dəyərləndirmləsi və onların idarə edilməsi
 • Müqavilə icrası və icrayə nəzarət mexanizmi
 • Xidmətlərin təhvili mərhələləri, monitoring və qiymətləndirmə
 • Sual-cavab, biliklərin bərkidilməsi 


Təcrübə bölgüsü, real nümunələr üzərində auditoriya ilə iş 

Auditoriya ilə iş, real təcrübə bölüşdürülməsi, fərdi və qrup şəklində tapşırıqların həlli, sual cavab


2-ci modul: Beynəlxalq tender imkanları və Donor təşkilatlarla iş  (16 saat)

Giriş Donor təşkilatlar ilə iş birliyi və Donor təşkilatlar ilə icra edilən beynəlxalq satınalma

 

Kurs haqqında ümumi presentasiya, hədəf və məqsədlərin müəyyən edilməsi

Donor təşkilatlar kimdir

Beynəlxalq maliyyə qurumlarının kredit ayırma -dəstək strategiyası

Beynəlxalq satınalma anlayışı

 

Beynəlxalq Tender imkanları

Donor təşkilatların tender siyasəti

Beynəlxalq satınalmanın dövlət və özəl sektorun satınanlama praktikasından fərqi (3-5 donor təşkilatın misalında -Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı, BMT və tabeliyindəki alt qurumlar)

Donor təşkilatlarının hüquqi çərçivə-uyğunluq meyarları

Donor təşkilatlarının satınalma təlimatları

 

Beynəlxalq Tender imkanları - malların satınalınası

Malların satınalınması üzrə donor təşkilatlarının təklif etdikləri tender imkanları -praktik tanışlıq

Malların satınalınması üzrə metodlar və təkliflərin qiymətləndirilməsi

 

Beynəlxalq Tender imkanları – işlərin və qeyri əqli xidmətlərin satınalınası

İşlərin və qeyri əqli xidmətlərin satınalınması üzrə donor təşkilatlarının təklif etdikləri tender imkanları -praktik tanışlıq

İşlərin və qeyri əqli xidmətlərin satınalınması üzrə metodlar və təkliflərin qiymətləndirilməsi

 

Beynəlxalq Tender imkanları – məsləhət xidmətlərinin satınalınası

Məsləhət xidmətlərinin satınalınması üzrə donor təşkilatlarının təklif etdikləri tender imkanları -praktik tanışlıq

Məsləhət xidmətlərinin satınalınması üzrə metodlar və təkliflərin qiymətləndirilməsi

 

Beynəlxalq Tender imkanları – İCT sahəsində satınalma və bütün nov satınalmalar üzrə praktik məşğələ

İCT sahəsində satınalma- donor təşkilatlarının təklif etdikləri tender imkanları -praktik tanışlıq

İCT sahəsində satınalma üzrə metodlar və təkliflərin qiymətləndirilməsi

Təcrübə bölğüsü, real nümunələr üzərində auditoriya ilə iş - (1 saat)

 

 

Beynəlxalq maliyyə qurumlarının mallar, işlər və xidmətlər üzrə

təklif etdikləri Müqavilələr

FİDİC Müqavilələr, İNCOTERMS-lər

Ödəniş müxanizmi

Risk idarəçilyi

Missiya və nəzarət

Fəaliyyətlərin qiymətləndirilməsi mexanizmi və alətləri (PERT, SWOT, GEST və s).


Təlim ödənişlidir

Təlim ödənişi 1 modul üçün: 300 AZN

Hər iki modulda iştirak etmək istəyənlər üçün ümumi məbləğ: 500 AZN


- Korporativ Endirimlər:


Eyni şirkətdən 2 iştirakçı – Hər iştirakçıya 5 % endirim!

3 və daha artıq iştirakçı – Hər iştirakçıya 10% AZN endirim!

Business Management Schoolun məzunlarına 10% endirim

Tələbələrə (tələbə biləti əsasında) - 10% endirim!


Qeyd: Endirim kateqoriyasının yalnız birindən istifadə etmək olar.  

Effektiv tender prosesinin təşkili
Tender riskləri və onların düzgün kontrol edilməsi
Müqavilələrin effektiv şəkildə tərtib olunması
Müqavilə üzrə öhdəlikələrin yerinə yütirilməsinə nəzarət (KPİ)
Müqavilə mərhələsindəki risklər və onların yayınma üsulları