phone 055-3003591, 055-2250662

email info@scm.az

Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi təlimi (full program)

   "Business Management School" MMC,   peşəkar təlim təcrübəsinə əsaslanaraq indiyə kimi 55 təlim sessiyasında 900-dən çox nəfərin  iştirak etdiyi  "Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi" təliminini  56-cı  dəfə elan edir! 


Hazırda iki paralel sessiyası davam edən  eyni adla təşkil olunmuş təlim daha fərqli, daha zənginləşdirilmiş konseptlə, 48 saat müddətində , 4 modul, hər modulu öz peşəkarları tərəfindən praktiki şəkildə tədris ediləcək.

 Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub?

 • Logistika üzrə mütəxəssislər (Logistics,Transportation ,Optimal Routing, Port Management ,Customs operations, İmport-export specialists)
 • Anbar üzrə mütəxəssislər  (Warehouse, Material control, Inventory control, Maintenance, PDI, MRP, Production Planning Engineers and Replenishment Specialist,)
 • Satınalmalar üzrə mütəxəssislər (Supply Chain Management, Procurement,Tendering, Category management, Purchasing, Buyer, Order processing, Contracting , Bidding specialists,)


Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi üzrə keçirilən 40 sessiya haqqında məlumatları aşağıdakı linklərin üzərinə vurub, açılan səhifədən əldə edə bilərsiniz.

1-ci  sessiya , 
2-ci  sessiya,
3-cü sessiya,
4-cü sessiya,
5-ci  sessiya,
6-cı  sessiya,
7-ci  sessiya,
8-ci  sessiya,
9-cu sessiya,
10-cu sessiya,
11-ci sessiya,
12-ci sesisya,
13-cü sessiya,

14-cü sessiya
15-ci sessiya
16-cı sessiya
17-ci sessiya

18-cı sessiya 
19-cu sessiya
20-ci sessiya 

21-ci sessiya
22-ci sessiya
23-cü sessiya
24-cü sessiya 

25-ci sessiya 
26-cı sessiya 
27-ci sessiya
28-ci sessiya 
29-cu sessiya 
30-cu sessiya 
31-ci sessiya 

32-ci sessiya 
33-cü sessiya

34-cü sessiya
35-ci sessiya
36-cı sessiya
37-ci sessiya
38-ci sessiya 

39-cu sessiya
40-cı sessiya
41-ci sessiya

  
Modul1Təchizat sistemi ,
Modul 2- Tenderlər və müqavilələrin idarə edilməsi
 

Ümumi (16 saat)

1.Təchizat zənciri haqqında ümumi anlayış
2.Satınalmanın təchizat zəncirində rolu;
3.Satınalma prosesinin axını;
4.Özəl və ictimai sektor satınalmaları;
5. Spesifikasiya.Tələb və Tələbdə 5C modelinin istifadəsi
6.Mülkiyyətin ümumi dəyəri (TCO);
7.Mövcud bazarlar və onların araşdırılması yolları;
8.5R modeli ve onun satınalmada vacibliyi
9.İnformasiya sorğusu (RFI);
10.Təklif tələbi (RFQ / RFP);
11.Podratçı şirkətlərin qiymətləndirilməsi;
12.Təchizat Danışıqları;
13.Podratçılarla əlaqə və onlarla münasibətin idarə edilməsi;
14.Satınalmalarda STEEPLE faktoru;
15.Almaq və ya istehsal etmek qərarı;
16.Bazar növləri;
17.Xidmət satınalması;
18.Stratejik ve Taktikal satınalmalar;
19.Outsourcing;
20.Porterin 5 Təsir modeli;
21.Maliyyət növləri;
22.P2P
23.Təhcizat KPI nədir;
24.Fond / qeyri-maddi və birbaşa / dolayı satınalma (stock/non stock and direct/indirect procurement);
25.Pula dəyər qatma;
26.Paydaşlar (stakeholders);
27.Satınalma etikası;
28.SWOT analizi;
29.Pareto və Kraljic matriksi;
30.Satınalma planı;
31.Praktiki məşğələ;
********************

32.Tenderlərin idarə edilməsi;
33.Tenderin hazırlanması;
34.Satınalma danışıqları və onların strategiyası;
35.Tender anlayışı və onun əhəmiyyəti;
36.Tender növləri və onların fərqləndirən cəhətləri;
37.Tender komitəsi;
38.Tender sorğusunun spesifikasiyası;
39.Tenderin icra vaxtı;
40.Praktiki məşğələ;
41.Müqavilələrin qeydiyyatı və idarə edilməsi;
42.Müqavilə növləri;
43.Əsas maddələr və Müqavilənin strukturu, nömrələmə;
44.Əlavələr;
45.Müqavilənin icrası və podratçının/satıcının qiymətləndirilməsi;
46.Müqaviləyə dəyişikliklər;
47.Praktiki məşğələ.

Modul 3- Nicat Şabanlı və Bahaəddin Mirzə

Çatdırılma və nəqliyyat logistikası/ Gömrük Qanunvericiliyi (16 saat)

Nicat Şabanlı / : Çatdırılma və nəqliyyat logistikası

1.Logistika elmi haqqında qısa məlumat. Onun tərkib hissəsi olan “nəqliyyat logistikası”.
2.İncoterms-2010. Logistikada istifadə olunan qısaldılmış adlar və onların izahı.
3.Yüklərin daşınma prosesindən əvvəl onların qablaşdırılması, markalanması vəpaletlənməsi. Ölkələrin qısaldılmış adları və poçt indeksinə əsasən şəhərlərin təyini.
4.Yüklərin yük avtomobilləri ilə daşınması və bu daşımanın xüsusiyyətləri:
5. Avtomobil daşımalarında istifadə olunan sənədlər.
6.Yüklərin dəniz yolu (okean yolu) ilə daşınması
7.Hava yolu ilə yükdaşımalar
8.Dəmir yolu ilə yükdaşımalar

Bahaəddin Mirzə / : Gömrük Qanunvericiliyi və Prosedurları
1.Gömrük qanun vericiliyi
2.Gömrük komitəsi və orqanları
3.Gömrük nümayəndəliyi və broker xidməti
4.Gömrük rəsmiləşdirilməsinin apariıması
  • Yük Gömrük bəyəmnaməsi
  • Gömrük proseduru
  • XİFMN-nin sinifləşdirilməsi ve eyniləşdirilməsi
  • Gömrük tarifi ve rüsumlari
  • Gömrük dəyəri ve onun formalaşması
  • Gömrük ödənişləri
  • Gömrük terminallarından yükün çıxardılması.
  • Praktik məsələlər

 Modul 4 - Anar Adilzadə və Seymur İlyasov

Anbar Ehtiyyatlarının İdarə Edilməsi (12 saat)

Anar Adilzadə /: Anbarın İdarə Edilməsi 
1.Anbar anlayışı və anbarların növləri
2.Anbarda standart qaydalar və gündəlik əməliyyatlar
3.Anbarın effektiv idarəçiliyi üçün əsas amillər və onların izahı
4.ABC analizi
5.Anbarda stok tutumu və stoklara nəzarət
6.Anbarlarda ümümi problemlər və onlardan yayınma üsulları
7.Anbarlarda istifadə olunan sənədlər və sənəd dövriyəsi
8.Fırıldaq, oğurluq və dələduzluğa qarşı mübarizə tədbirləri
9.Anbarda performans göstəriciləri (KPİ-lar)
10.Praktiki məsələlər
 

Seymur İlyasov / : Ehtiyyatların Planlanması 
1.Ehtiyatlar niyə planlanmalıdır?(ümumi anlayışlar)
2.Ehtiyatların sinifləndirilməsi,
3.Optimal sifariş miqdarı- EOQ(Holding və acquisition cost-un hesablanması)
4.Periodic review və Fixed ROP anlayışları və onların təyini
5.Ehtiyatlar səviyyəsinə təsir edən əsas risklər və faktorlar
6.Bulwhip effekti və onun təchizat zəncirinə təsiri
7.Praktiki məsələlər 

 Offline təlimin qiyməti 600  AZN.


Təlim iştirakçıları üçün üç kateqoriyalı endirim nəzərdə tutulmuşdur:

 1. 1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
 2. 2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5 %, 3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.

Qeyd: İştirakçıya endirim kateqoriyalarından yalnız biri tətbiq edilə bilər!

Ödənişin 50%-i qeydiyyat zamanı , qalan məbləğin 50%-i 17 noyabra kimi, qalanı isə son təlim gününə kimi ( 10 dekabr, ödəniş üçün son tarixdir)  ödənilə bilər. 

 

* Ödənişə daxildir:

 • İştirak barədə sertifikat
 • Elektron təlim matrialları

* Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də iştirak edən hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır.
Təlimin sonunda ümumi yekun imtahan təşkil edirləcək. İmtahan sualları tədris olunmuş 4 modulu əhatə edəcək. Hər modul üçün minimum 60 bal, bütün modullar üzrə ortalama 75 balı keçən şəxslər Müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edəcəklər.
Təyin olunmuş tarixdə yekun imtahanda iştirak etmək zəruridir. Əks halda təyin edilmiş tarixdə imtahanda iştirak etməyən iştirakçı növbəti (52) sessiyanın yekun imtahanında iştirak etməli olacaqdır.

Müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edən şəxslərin CV-ləri Təchizat,Logistika, Anbar Sahəsi üzrə Business Management School şirkətindən tələb olunan vakansiyalara təklif ediləcək.

 

 Təlimdən əldə ediləcək nəticələr. 

 •  -Təchizat sisteminin komponentlərini , sistemlerinin və metodlarının öyrənilməsi
 •  -Təchizat sistemi  komponentlərinin aralarındakı qırılmaz əlaqənin önəmi
 •  -Optimal şəkildə təchizat sisteminin təşkili
 •  -Effektiv tender prosesinin təşkili
 •  -Tender riskləri və onların düzgün kontrol edilməsi
 •  -Müqavilələrin effektiv şəkildə tərtib olunması
 •  -Müqavilə üzrə öhdəlikələrin yerinə yütirilməsinə nəzarət (KPİ)
 •  -Müqavilə mərhələsindəki risklər və onların yayınma üsulları
 •  -Transport "Incoterm"lərin öyrənilməsi
 •  -Logistik planlaşdırılma ve nəqliyyatın idarə olunması (Logistik menecement)
 •  -Dəniz Limanlarının önəminin öyrənilməsi
 •  -Nəqliyyat infrastrukturlarının təchizat zəncirinə təsiri.
 •  -Gömrük Qanunvericiliyi,Gömrük Orqanlarının fəaliyyəti və Gömrük nəzarəti
 •  -Gömrük əməliyyatlarının səmərəli təşkili və idarə edilməsi
 •  -Anbarın və ehtiyyatların səmərəli təşkil edilməsi yolları
 •  -Müəssisələrdə optimal sifariş miqdarının təyini və onun əhəmiyyəti
 •  -Anbarlarda əsas effektivlik göstəriciləri və onlara nəzarət edilməsi (KPİ)
 •  -Bu sahənin peşəkarları ilə gözəl dostluq imkanlarının qazanılması
 •  -Dərsdən əlavə Azərbaycanda yerləşən böyük anbarlardan birinə və ya Dəniz limanına səyahət etmək imkanı
 •  -Yeni iş imkanları üçün şərait. (Müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edən şəxsləri, bu sahədə vakansiyalara yönləndirmək imkanı)
 •  -Case Study"lər ilə hər dərsin daha ətraflı və praktiki izahı


  Və ən əsası bu sahədə Azərbaycanın ən məşhuş və faydalı qruplarından olan telegram qrupuna üzv olacaqsınız. Bu qrup haqqında ətraflı bu videodan izləyə bilərsiz.