phone 055-3003591, 055-2250662

email info@scm.az

Tələbin Proqnozlaşdırılması və Planlaması

Tələbin Proqnozlaşdırılması və Planlaması - SCM.az

phone 055-3003591, 055-2250662

email info@scm.az

Tələbin Proqnozlaşdırılması və Planlaması

"Business Management School" MMC artıq 4-cü dəfə tələbin planlaması, planlamadan öncə tələb miqdarının  proqnozunun verilməsi mövzusunda təlim tədrisini elan edir.

 

Təlimin məqsədi:

Təlimin əsas məqsədi, hazırda şirkətlərimizdə əsas problem kimi,  satış edən şirkətlərin stoklarına düzgün nəzarət edilməsi ,stoklarını optimal sifarişə uyğun minimum səviyyədə saxlanması metodlarını öyrətmək, proqnozun şirkətlərin satışlarının təşkilində rolu, gələcək tələbin müəyyənləşdirilməsi, dolayısı ilə şirkətin hədəflərinin düzgün seçilməsində və satış hədəflərinin dəqiq olmasında əhəmiyyətli rolunu tədris etməkdir. Bu təlim qısa müddətli ömrü olan məhsulların satışının planlamasında təcrübəsi olan mütəxəsiss tərəfindən keçirilir.
Təlim mövzusu əsasən təchizat zəncirinin bütün sahələri üzrə işləyən mütəxəsisslər, satışı təhlil edən, bazarı araşdıran marketoloqlar, satış planlarının qurulmasını təmin edən satış rəhbərləri, tələb planlamasını edən şöbənin mütəxəssisləri, eləcə də, bütün bunlara nəzarət edən şirkət rəhbərlərinin dərindən öyrənmələrinin zəruri olduğu bir sahədir.

Bu təlimdə aşağıda qeyd edilən sahənin mütəxəssləri iştirak edə bilər:

1. Pərakəndə ( food , non-food,elektronika, tekstil, supermarketlər və s) sektorunda çalışa planlama rəhbərləri və mütəxəssisləri
2. Marketinq üzrə çalışan rəhbər və mütəxəsisslər.
3. Satış rəhbərləri və supervayzerlər.

4. Pərakəndə sektorunda çalışan təchizat zəncirinin idarə edilməsi üzrə (təchizat,satınalma, logistika ,anbar rəhbər     və mütəxəssislər.


Tədris proqramı:

1. Tələbin planlamasında məqsəd və ehtiyac.
2. Proqnozların hazırlanması şirkətlərə hansı faydaları verir?
3.Tələbin planlamasında və proqnozların yaradılmasında əsas addımlar hansılardır?
4. Tələb anlayışı və tələbin növləri.
5. Proqnozların şirkətin strategiyasının yaradılmasında yeri və rolu.
6. Proqnozları yaratmaq üçün lazım olan verilənlərin mənbəyi.
7. Statistik proqnozun hazırlanması qaydalarında riyazi üsullar (additiv və multiplikativ metodlar)
8. Proqnozlarda məhsulların həyat dövrünün nəzərə alınması, yeni və silinən çeşidlərin proqnozlaşdırılması
9. Marketinq və digər aktivliklərin proqnozlarda nəzərə alınması qaydaları.
10. S&OP  - satış və əməliyyatların planının hədəf və məqsədləri.
11. S&OP metodologiyası necə fəaliyyət göstərir?    
12. Qısa müddətli, uzun müddətli və sürüşən proqnozlar.
13. Ehtiyyat (Bufer) stokunun saxlanılması niyə lazımdır. Məhsul və çeşidlərə görə ehtiyyat qalığı necə dəyişir?
14. Stokun növləri və klasifikasiyası.
15. Sifarişlərin formalaşması.
16. Proqznozların və Tələbin planlamasında 10 ən yaxşı və pis təcrübə.

* Təlimin qiyməti: 270 AZN. (Offlayn olarsa)

*Təlim qiyməti: 200. (Onlayn olarsa)


Təlim iştirakçıları üçün üç kateqoriyalı endirim nəzərdə tutulmuşdur:
1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5 %, 3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
 3. Tələbələr üçün endirim 5 % nəzərdə tutulub! ( Tələbə biletini təqdim etmək vacibdir)

Qeyd: İştirakçıya endirim kateqoriyalarından yalnız biri tətbiq edilə bilər!

Ödənişə daxildir:

Təlim materialları
İştirak barədə sertifikat
 Çay – kofe fasiləsi

    * Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də iştirak edən hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır. Təlimin  sonunda ümumi yekun imtahan təşkil edirləcək. İmtahan sualları tədris olunmuş dərsləri əhatə edəcək. 75 balı keçən şəxslər Müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edəcəklər.

Təlim müddəti 16 saat
   Dərs Cədvəli:
 10 Yanvar - (Bazar ertəsi) -19:00 - 21:00 (2 saat)
15 Yanvar - (Şənbə) - 11:00 - 15:00 (4 saat)
17 Yanvar - (Bazar ertəsi) -19:00 - 21:00 (2 saat)
22 Yanvar - (Şənbə) - 11:00 - 15:00 (4 saat)
24 Yanvar - (Bazar ertəsi) -19:00 - 21:00 (2 saat)
29 Yanvar - (Şənbə) - 11:00 - 13:00 (2 saat) 


05 Fevral 2022 - (Şənbə) - 11:00-12:00 (1 saat) - İmtahan 

    

1. Proqnozların necə hazırlanmasını praktiki üsullarla öyrənəcəksiniz.
2. Şirkətin büdcəsinin formalaşmasında və gələcək istiqamətinin müəyyən edilməsində proqnozlaşmanın rolunu        öyrənəcəksini.
3. Planlama vasitəsi ilə stokun və ehtiyacların düzgün idarə edilməsi
4. Proqnozlaşma və planlamada riyazi üsullardan istifadə qaydaları